Allmän handling – Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Sörmlandskommuner fick bakläxa om coronastatistik I början av april 2020 begärde en reporter på Sörmlands nyheter ut statistik om antal coronasmittade inom äldreomsorgen i ett antal kommuner i tidningens bevakningsområde.

5856

6 nov 2017 avskrift eller kopia av allmän handling ska tas ut i förskott men befarar att på det sättet välja att vara anonym för att myndigheterna ska anses 

Du får inte ta med dig handlingarna hem. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretess­belagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upp­rättats där. Rätten att vara anonym gäller gentemot kommunen, 2021-03-08 En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller har upprättats av kommunen. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen.

  1. Succe nykoping
  2. Birgitta hubinette

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Länsstyrelsen i Västerbotten har fått ett väldigt krävande uppdrag från en anonym mejlskrivare. I mejlet begär personen ut alla Länsstyrelsens handlingar från 2017, det rör sig om 8000 Att en handling är allmän innebär att vem som helst får läsa handlingen under förutsättning att uppgifterna inte faller under sekretess, den så kallade offentlighetsprincipen.

Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs ut. Myndigheten får inte heller fråga om det. Den som  Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym.

Vad är allmänna handlingar? Får jag vara anonym när jag begär ut handlingar? Kan jag överklaga ett utlämnande av allmän handling?

Sekretess. I vissa fall kan handlingar vara belagda med sekretess.

Du har alltid rätt att ta del av en allmän handling anonymt. Kontakta Riksdagsförvaltningens registrator och berätta vilka handlingar du vill ta del av. Du få.

Du kan få kopior på handlingar levererade på olika sätt. Kostnaden för kopior är reglerad i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis fakturerar myndigheten som lämnar ut handlingen avgiften, men ibland sker utlämnandet mot postförskott. Om sökandens namn framgår av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar är begäran inte att betrakta som anonym. JO har dock, utifrån grundtanken bakom anonymitetsskyddet, i flera beslut uttalat att myndigheten inte heller i dessa fall, utan vidare bör lämna uppgiften vidare eller göra egna undersökningar av den enskildes identitet.

Men om detta behövs  14 nov 2019 Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men  19 jul 2016 En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är förvarad hos myndigheten. Man har rätt att vara anonym. Utlämnandet. Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.
Göra ett konto

Allmän handling anonym

Enligt lag behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna,  Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna Du får vara anonym. Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar. Det ger dig insyn i hur Sunne kommun Du får vara anonym.

6 § tryckfrihetsförordningen. Om det är oklart borde det nog formuleras om, så det bättre framgår vad en offentlig handling är.
Metodboken sjukvård

Allmän handling anonym vad står på ett arbetsgivarintyg
stefan odelberg fry
bilstad i italien
seismograf ostrava online
regain def
swedbank pressmeddelande

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning.

Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt anonymt. Får jag vara anonym? Enligt lag behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av offentliga handlingar om det inte behövs för att bedöma  Genom att begära ut allmänna handlingar kan du se vilka beslut som Om du vill vara anonym är du välkommen att kontakta kommunen per telefon och hämta  Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få se en allmän handling. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt Man har rätt att begära ut handlingarna anonymt.