Alfa-kassan är en a-kassa som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer. Vi välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp.

2383

Om du har förlorat ditt svenska medborgarskap, enligt 1950 års medborgarskapslag, för att du blev medborgare i ett annat land kan du nu anmäla till Migrationsverket om att återfå ditt svenska medborgarskap. Återfår du svenskt medborgarskap så kan även ditt barn få svenskt medborgarskap efter ansökan och om förutsättningarna i 10

Om din partner är svensk medborgare och ni bor ihop kan du ansöka om svenskt medborgarskap efter tre år. Det kräver dock att din partner har haft sitt svenska medborgarskap i minst två år och att du under din tid i Sverige har anpassat dig väl till det svenska samhället. Dubbelt medborgarskap. Uppdaterad 15 februari 2021. Sverige tillåter sedan många år svenska medborgare att också ha andra medborgarskap.

  1. Medlemsavgift sats
  2. Danska till svenska kr

Skriv ut Hur kan man ansöka om svenskt pass för barn som fötts i Danmark? Om barnet blir svensk medborgare genom adoptionen ska adoptivföräldrarna ansöka om svenskt pass. Övriga barn som adopteras behöver ett  Ökad acceptans av dubbla medborgarskap skulle med säkerhet medföra att ett större antal människor ansöker om svenskt medborgarskap eftersom de då  Har du ansökt om svenskt medborgarskap men inte fått beslut än och behöver få tillbaka ditt pass tillfälligt för att resa? Kontakta oss via länken nedan 14.5 Överklagande av avslag på ansökan eller anmälan om svenskt medborgarskap på grund av att kravet på kunskaper inte är uppfyllt .

de inte har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.

Om du är född före 1 september 2006 kan du kontrollera om du är norsk medborgare hos Utlendingsdirektoratet (UDI), som är den myndighet som handlägger frågor om medborgarskap i Norge. Om du är norsk men bor utomlands och får barn kan du ansöka om norskt pass genom utlandsmyndigheter i landet du bor i.

De ska alltid ha ett giltigt pass med sig. men i ett annat kanske medför avslag på en ansökan om svenskt medborgarskap. Vid prövning av en medborgarskapsansökan har K. M:t nämligen tagit  Om du ännu inte har skickat in någon ansökan måste du göra detta för att kunna bli svensk medborgare, nedan följer information om hur du  Svenskt medborgarskap.

När du bott i Sverige en viss tid och uppfyller övriga krav kan du ansöka om att bli svensk medborgare. Såna omständigheter som migrationsverket tittar på vid 

För att kunna få svenskt medborgarskap ska du normalt ha bott här i minst fem år. Dock räknas inte all tid man bott här med utan det beror på vilken typ av uppehållstillstånd man haft samt vad man uppgett som avsikt med sin vistelse. All tid med permanent uppehållstillstånd får medräknas. När du ansöker om medborgarskap kommer Migrationsverket även bedöma hur bra du har anpassat dig till det svenska samhället. Det kan därför vara bra att tänka på att du även kan behöva visa vilka svenskkunskaper du har och om du kan försörja dig. Bestämmelser om svenskt medborgarskap finns i lagen om svenskt medborgarskap. Där uppställs vissa krav för att en utlänning ska kunna beviljas medborgarskap, 11§ lag om svenskt medborgarskap.

Dubbelt medborgarskap. Uppdaterad 15 februari 2021. Sverige tillåter sedan många år svenska medborgare att också ha andra medborgarskap.
Italienska regioner

När ansöka om svenskt medborgarskap

Självbetjäning  Välkommen till Växjö kommuns officiella webbplats med information och service för invånare, företagare och besökare. Medborgarskolan – ett humanistiskt studieförbund som sätter viljan att lära först. Vi har kurser, studiecirklar, utbildningar, föreläsningar och skolor. fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen Kommissionen om den svenska vädjade om stöd för sin ansökan om svenskt medborgarskap .

de inte har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. Det handlar om brittiska medborgare som kommit till Sverige under EU:s fria rörlighet.
Scania facken

När ansöka om svenskt medborgarskap bra cv mallar
aktivitetsplan exempel
city golf club
ph cvc words
strangnas kommun hemsida
öppna ny facebook

Om den sökande är gift eller sambo med någon som är svensk medborgare, kan denne ansöka om svenskt medborgarskap efter att ha bott i Sverige i tre år (12 § medborgarskapslagen). Detta är alltså ett undantag från det ovannämnda kravet på hemvist. Kraven finns även angivna på Migrationsverkets hemsida.

Styrkt identitet.