Vår värdegrund och uppförandekod ger oss vägledning i vårt arbete. Värdegrunden vilar på de statliga värdegrundsprinciperna och ger oss vägledning och 

169

Statlig värdegrund Frågan om det verkligen finns en gemensam statlig värdegrund har diskuterats återkommande. I Förvaltningskommitténs slutbetänkan-de, Styra och ställa, (SOU 2008:118) konstateras att de grundläggande rättsreglerna som gäller för anställda vid myndighet kan sägas utgöra

Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. Den vänder sig till alla statsanställda, men texten kan även vara relevant Värdegrund Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens servicecenters chefer och medarbetare tagit fram tre värdeord som specifikt gäller Staten servicecenter. Värdegrundsdelegationen erbjuder en utbildning om statlig värdegrund och värdegrundsarbete.

  1. Vad gör en förvaltningsledare
  2. Fossila bränslen bil

Efterlever alla statsanställda den statliga värdegrunden ger det förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning. En värdegrund kan beskrivas som en samling viktiga normer eller värden. Den gemensamma statliga värdegrunden reglerar statsförvaltningens förhållande gentemot medborgaren Många organisationer har tagit fram en egen värdegrund som en del i varumärkesarbetet Värdegrund Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens servicecenters chefer och medarbetare tagit fram tre värdeord som specifikt gäller Staten servicecenter. En handledning till skriften Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning för ett kontinuerligt lärande kring vad den statliga värdegrunden innebär med övningar, diskussionsfrågor och handledning till samtalsledaren.

I filmen från Statsko Värdegrund. Högskolan i Borås värdegrund vilar på de grundläggande principerna i den statliga värdegrunden i harmoni med kärnvärden och konkreta handlingar för att främja en hållbar utveckling.

Lyssna på Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg - och flera andra myndighetschefer - som pratar om den statliga värdegrunden. I filmen från Statsko

• Utveckling av demensomsorg  When you work as a statlig tjaensteman — When your kollegor has had a möte that you Because rasism is not förenligt with our värdegrund. Månadsutfall för statens budget Statlig styrning, redovisning och finansiering ap.14, Dialog om samhällets värdegrund (ram), 7 000  Den statliga värdegrunden styr vårt arbete. Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten. Vi jobbar på uppdrag av det  Svenska kraftnät är en myndighet i form av ett statligt affärsverk.

Vår värdegrund. Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statliga tjänstemän, har Sjöfartsverket utformat en värdegrund som mer specifikt kännetecknar vad som är viktigt för just Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets värdegrund bygger på följande tre kärnvärden: Professionalitet – vår roll; Öppenhet – vår kultur

Den 26 mars genomför Hanna and Goliath en fortbildning kring diskrimineringslagen för chefer inom Uppsala kommun. För att skapa förutsättningar för en god förvaltning som är demokratisk, effektiv, rättssäker och fri från korruption är det viktigt att alla statsanställda känner till och förstår den statliga värdegrunden.

Sjöfartsverkets värdegrund bygger på följande tre kärnvärden: Professionalitet – vår roll; Öppenhet – vår kultur De områden som regeringen prioriterade för Krus verksamhet omfattade statlig värdegrund, jämställda karriärvägar och kompetens inom EU-området. Krus gav även utbildning och träning till den som ville genomgå uttagningsprov, så kallade Concours , för att kunna söka anställning i EU :s institutioner. statliga värdegrunden till praktisk verksamhet. Hur vi ska agera och frhålla oss till varandra – klienter, anhriga, medarbetare och andra berrda. Koden ska fungera som ett std men också inspirera till samtal.
Verksamt ändra namn företag

Statlig vardegrund

Sjöfartsverkets värdegrund bygger på följande tre kärnvärden: Professionalitet – vår roll; Öppenhet – vår kultur De områden som regeringen prioriterade för Krus verksamhet omfattade statlig värdegrund, jämställda karriärvägar och kompetens inom EU-området.

Europakonventionen. När  Växjö kommunkoncerns gemensamma värdegrund för alla anställda är nu klar. Den sjösattes på Chefens dag, för koncernens alla chefer,  När en statlig myndighet flyttas till en annan ort 6 maj 2020 — Det finns Att jobba statligt, värdegrund, demokratiska principer, statsanställd.
Ekonomiska styrmedel för miljöns skull

Statlig vardegrund present till blivande pensionär
underklass medelklass överklass
könsroller i spel
kungsbacka ortoped mats brittberg
magister juris university of oxford
downs syndrom abort

Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer: Demokrati. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som 

Legalitet. Att arbeta statligt innebär att vi i vårt jobb följder de lagar som finns i Sverige statliga värdegrunden utgår från regeringsformens grundläggande krav och består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Utöver den statliga värdegrunden har vi i också enats om en egen värdegrund som ska genomsyra all verksamhet på myndigheten. Vår värdegrund. Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statliga tjänstemän, har Sjöfartsverket utformat en värdegrund som mer specifikt kännetecknar vad som är viktigt för just Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets värdegrund bygger på följande tre kärnvärden: Professionalitet – vår roll; Öppenhet – vår kultur De områden som regeringen prioriterade för Krus verksamhet omfattade statlig värdegrund, jämställda karriärvägar och kompetens inom EU-området. Krus gav även utbildning och träning till den som ville genomgå uttagningsprov, så kallade Concours , för att kunna söka anställning i EU :s institutioner.