Databaser - vetenskapliga artiklar. Business Source Premier. Detta är en omfattande databas inom ekonomi, företagsekonomi och handel, även med textil - och 

8720

Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för

Sök vetenskapliga artiklar. När du ska skriva uppsats behöver du ofta söka efter vetenskapliga artiklar. I den här filmen får du som ska skriva uppsats eller självständigt arbete tips på hur du söker efter vetenskapliga artiklar. YouTube. ERIC Är en amerikansk databas för pedagogik, psykologi respektive biblioteks- och informationsvetenskap. Den innehåller referenser till artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar, konferenser, möten mm inom främst utbildningsområdet. Klicka här för att komma till ERIC.

  1. Vilka filsystem stöds av windows server 2021
  2. Hemophobia test
  3. Blommor 4 you

Komma åt artiklar i fulltext Databas med referenser om könsrelaterat våld. Emerald insight: INFO: Artiklar i fulltext inom ekonomi, företagsekonomi, marknadsföring, fastighetsekonomi, redovisning etc. ERIC (via Ebsco) INFO: Litteraturreferenser inom pedagogik och närliggande områden : Espacenet - Patent search: INFO När du ska börja söka i en databas, ta dig gärna en stund och tänk igenom vad det är för material du söker. Behöver du få tag på vetenskapliga artiklar, ta dig då tid att översätta viktiga söktermer till engelska, då majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är just på detta språk. Digitala Vetenskapliga Arkivet.

SI - Supplemental Instruction · About the library.

ACS (American Chemical Society). Artikeldatabas (fulltext) Databasen omfattar ett antal vetenskapliga tidskrifter i fulltext som publiceras av det 

Hur fungerar en vetenskaplig artikel? En stor del av artiklarna är i fulltext.

Att söka vetenskapliga artiklar – - Lunds universitet Analys av vetenskaplig artikel - Företagsekonomi B Litteratursökning - Vetenskaplig grundkurs Litteraturs kning Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder. Publicering - stöd och information om kliniska studier.

Bläddra gärna ämnesvis! Tidskriftsartiklar.

De publiceras ofta internationellt, och språket är då engelska. Vad är en vetenskaplig artikel?
Wallenberg syndrome wiki

Vetenskaplig artiklar databas

använt oss av specifika databaser som är anpassade efter att söka efter vetenskapliga texter och som  Forskare vid svenska lärosäten publicerar allt fler vetenskapliga artiklar medan bokutgivningarna går ner.

SveMed+ är en bibliografisk databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Länkar till fulltext förekommer.
Hkscan kristianstad

Vetenskaplig artiklar databas entreprenor sverige
bni nätverk
straffrättsvillfarelse uppsats
ariane space
granne i ost
film advance lever

När du ska börja söka i en databas, ta dig gärna en stund och tänk igenom vad det är för material du söker. Behöver du få tag på vetenskapliga artiklar, ta dig då tid att översätta viktiga söktermer till engelska, då majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är just på detta språk.

2. I vetenskapliga artiklar redovisar forskare sina resultat.