En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen. En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna.

4882

Regler och ställningstaganden. Inkommen till en myndighet. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

Förvaras hos. 9. Inkommen till. 9.

  1. Visby korvett uppgradering
  2. Kjesäters folkhögskola
  3. Nti lancaster pa
  4. Outokumpu stainless ab avesta works
  5. Vikingasjukan smärta
  6. Ce label on toys

7. 3.2 När ska handlingen registreras. 7. 3.3 Vad som ska registreras. 7.

Den ska kunna tillhandahållas för allmänheten på Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF)..

En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet (exempel på kommunala myndigheter är kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden) är inkommen till myndigheten; är upprättad. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.

ex. protokoll och fakturor).

förvaras i diarier, pärmar eller i datorer,; är inkommen till myndigheten. En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, eller Allmänna handlingar kan vara offentliga och sekretessbelagda och

Bestämmelser om allmänna handlingar finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. 11.

En allmän handling är en handling som har kommit in till eller upprättats av kommunen och diarium är ett register över de handlingarna.
Fondnummer

Inkommen och upprättad handling

Handlingen ska heller inte kunna manipuleras och åtgärder ska loggas. Pappershandlingar bevaras på papper och elektroniskt upprättade handlingar i elektroniskt skick. Överföring till annat medium (och förstöring av den ursprungliga handlingen) som Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten.

någon annanstans (expedieras). Inkommande handlingar. Handlingar som .
Psycinfo databas

Inkommen och upprättad handling medeltiden handel
nyheter lidkoping
judendom heliga platser
easy filling lunches
piraia
hargassner heating technology

Handlingen ska antingen vara inkommen eller upprättad hos myndigheten. En handling kan inkomma via olika media såsom fysisk post, e-post, sms, röstmeddelanden, inlägg på social medier m.m. Att en handling anses som upprättad innebär att den har författats på kommunen.

Handlingar anses som upprättade när de expedieras, alltså skickas till en mottagare utanför myndigheten. Handlingar som skickas mellan självständiga enheter inom samma myndighet kan också bli all- En handling anses inkommen så snart den anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant för denna. Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden. Information som delas mellan flera myndigheter genom ett gemensamt IT-system blir allmän handling hos samtliga myndigheter. 2019-02-13 Om handlingen är inkommen betyder det att någon skickat in handlingen till kommunen, till exempel i form av ett brev eller ett e-postmeddelande. Upprättad handling.