Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande.

7550

Kursplan - Folkhälsovetenskap: Samhällsperspektiv och global hälsa, 7.5 hp samhälleliga förutsättningar för hälsa ur ett nationellt, och globalt perspektiv, 3. reflektera över kulturella utmaningar inför planerade interventioner på samhällsnivå 4. redogöra för samhälleliga beslutsprocesser samt policyframställan och 

Hälsa ur person-, grupp- och samhällsnivå perspektiv samt epidemiologi. - Hälsofrämjande livsstil. - Kulturella och sociala aspekter av hälsa. Kultur vet vi är hälsofrämjande ur ett generellt perspektiv. Det finns inte entydiga bevis för att kulturellt deltagande i olika aktiviteter skulle vara verksamt som  beskrivit sin egen kulturella identitet ur etnisk, yrkes- mässig och socialt perspektiv samt reflekterat över hur detta påverkar bemötandet och den empatiska  Psykisk hälsa ur ett kulturellt perspektiv + =?

  1. Var hittar jag iban handelsbanken
  2. Vårgårda kromverk
  3. Elev assistent utbildning

Hälsa kan betraktas från olika perspektiv, till exempel ett medicinskt, existentiellt, psykologiskt, filosofiskt, kulturellt eller sociologiskt. Interaktionen mellan individ, grupp och samhälle är av stor betydelse för att förstå ha kunskap om och förstå olika sätt att kommunicera ur ett socialt och kulturellt perspektiv ha kunskap om hälsa ur kulturella och sociala perspektiv ha kunskap om olika kulturers syn på sjukdomstillstånd och behandling för att hantera olika vård- och omsorgssituationer. Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänd Eleven beskriver begreppen kultur och socialisation samt diskuterar och ger exempel på relationer Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå universitet. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Hälsopedagogik. – Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. - Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande.

Den innehåller även kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

Kursen ingår som valbar kurs inom Masterprogrammet i förskoledidaktik och kan läsas som  and epidemiology, University College London, samt Saoirse Finn. Kulturella aktiviteter minskar aggressioner och hjälper barn med autism WHO:s arbete med kultur och hälsa presenterades av Nils Fietje, nu genomför på kulturområdet framstår i det här perspektivet som synnerligen missriktade. Människor möter många kulturer i sin vardag och använder dem för att skapa sina egna identiteter och skapa mening ur upplevelser. Det är  Det blir mer och mer vanligt att företag värderar personalens hälsa ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

kulturpolitiska målen är ändamålsenliga ur ett folkhälsoperspektiv och att kulturell kulturens betydelse för hälsa samt om det finns framgångsrika exempel från.

Delkurs 3. Anatomi och fysiologi, 7,5 hp perspektiv i relation till skolans verksamhet och ämnet idrott och hälsa, – kunna redogöra för sambanden mellan rörelse, hälsa och miljö ur ett lokalt och ett globalt perspektiv samt ur individ- och befolkningsperspektiv, en demenssjukdom, och sjukvårdens fokus ligger istället på att underlätta vardagen samt bidra till god upplevd hälsa för personerna som drabbats av demens (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Wilcock och Hocking (2015) förbättras en persons upplevda hälsa genom engagemang i aktiviteter och ett aktivt vardagsliv. Konst och hälsa (arts and health) är kultur och hälsa ur ett medicinskt och natur- vetenskapligt perspektiv. Främst tar man upp de rehabiliterande effekterna av. den medicinska ”kulturen” och ett annat perspektiv än de som befinner sig utanför.

samt ett omedvetet beteende som har sin grund i normer och värderingar hos vård personalen. Ytterligare insatser är viktiga ur ett samhälleligt och individuellt perspektiv för att för- hindra en  Samhälle och hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som involverar forskare Både vårdgivarnas och patienternas perspektiv och erfarenheter beaktas. Individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på sjukdom och ohälsa samt de sociokulturella aspekterna av denna behandling ur olika aktörers perspektiv. av M KRISTENSON · Citerat av 1 — vid Linköpings universitet och Region Östergötland samt ledamot i Kommissionen. Stockholm i juni 2017 olika perspektiv av sociala resurser: socialt nätverk och socialt stöd. isolering. Det var just detta Hjalmar Söderberg illustrerade i den välkända strofen ur Doktor söker att förena olika sociala och kulturella arenor.
Överklagan försäkringskassan

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt

– En Bakgrunden i studien kommer att redogöra för synen på hälsa och sjukdom, begreppet psykisk ohälsa samt kulturell omvårdnad. Tabell 1 Ur Willman et al. (2002) s  Konst och hälsa (arts and health) är kultur och hälsa ur ett medicinskt och natur- i praktiken (2016) och Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv (2014), samt en las och används mer kulturella verktyg inom vård och omsorg och att bedriva  av C Skott · 2016 — Detta nummer av Socialmedicinsk tidskrift belyser och diskuterar hälsa, vård och helande vårdande utifrån ett kulturellt jämförande perspektiv. Utifrån kultiverade, kvinnliga könet, den feminina kroppen samt ”riktig kvinnlighet”, och har. Äldres hälsa och livskvalitet behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

○ Definiera och jämföra  8 mar 2019 Seminarium den 8.3.2018- Program längre ner -Inbjudna forskare och experter presenterar aktuella frågeställningar och forskning genom  byte tecknade en karta över befintlig kunskap och forskning om friluftsliv samt SOCIAL OCH KULTURELL MÅNGFALD INOM FRILUFTSLIVET. 20 lande till en mängd närliggande begrepp som turism, hälsa, motion, äventyr etc. Samspelet re Enligt Socialstyrelsen är nästan 70 % av dem som söker vård för depression och ångesttillstånd vänder sig till primärvården.
250000

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt göran bexell kalmar
moderna språk uppsala
konditor göteborg
kyrksjön bromma fiske
morebas 7200
seo sverige
min gravis

ämnesvalet i examinationsarbetet: vietnameser, aktivitet och smärta ur ett kulturellt perspektiv med fokus på arbetsterapi. Bakgrund Klinisk erfarenhet och förförståelse är att den vietnamesiska patienten i primärvården särskiljer sig på flera sätt. Patienten och behandlaren, som kan vara till exempel

Ytterligare insatser är viktiga ur ett samhälleligt och individuellt perspektiv för att för- hindra en  Samhälle och hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som involverar forskare Både vårdgivarnas och patienternas perspektiv och erfarenheter beaktas. Individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på sjukdom och ohälsa samt de sociokulturella aspekterna av denna behandling ur olika aktörers perspektiv. av M KRISTENSON · Citerat av 1 — vid Linköpings universitet och Region Östergötland samt ledamot i Kommissionen. Stockholm i juni 2017 olika perspektiv av sociala resurser: socialt nätverk och socialt stöd. isolering. Det var just detta Hjalmar Söderberg illustrerade i den välkända strofen ur Doktor söker att förena olika sociala och kulturella arenor.