av S Råman · 2006 — Katie Erikssons vårdteori presenteras. och de olika paradigmen/perspektiven diskuteras utifrån Katie Erikssons Vårdbegreppet enligt Katie Eriksson.

1030

artikelanalysen och de olika paradigmen/perspektiven diskuteras utifrån Katie Erikssons vårdbegrepp. Vidare diskuteras den kritik som har framförts i litteraturen om sjuksköterskeyrkets professionalisering. Det vårdrationalistiska perspektivet visade sig stämma bäst överens med vårdandets kärna och skulle därmed kunna fungera som en

Läs in er på er tilldelade omvårdnadsteori, t ex: Originalverk eller antologier om omvårdnadsteorin (finns på biblioteket). Eriksson (6) talar om tre olika former av lidande inom vården: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som patienten upplever i relation till sin sjukdom och den behandling hon får. Smärta, oro eller ångest är inte detsamma som sjukdomslidande, däremot är de ofta orsaker till sjukdomslidandet. I Katie Erikssons omvårdnadsteori är begreppet lidande grundläggande. Att lida är ett begrepp som består av patientens hela erfarenhet av liv, hälsa och sjukdom i ett fysiskt, mentalt och andligt perspektiv.

  1. Aldehyder funktionell grupp
  2. Skrota bilen stockholm ersättning
  3. Conversion pound sek
  4. Vasteras basta restaurang
  5. Csr i praktiken hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar

A comment on this article appears in "Envisioning nursing in 2050 through the eyes of nurse theorists: Katie Eriksson and Margaret Newman." Nurs Sci Q. 2007   Kathryn E. Barnard: Parent-child interaction model Katie Eriksson: theory of caritative caring / Unni Å. Lindström, Lisbet Lindholm, and Joan E. Zetterlund. Communicated by. Professor Katie Eriksson Katie Eriksson and. Prof. Leininger (1997) actually criticizes the four nursing metaparadigm concepts of person,.

Communicated by. Professor Katie Eriksson Katie Eriksson and. Prof.

Katie Eriksson on kehittänyt hoitoteorian, jossa ihmisen hoitaminen lähtee caritas-motiivista: rakkaudesta ja laupeudesta. Käytännön hoito- ja opetustyöhön pohjautuva karitatiivinen hoitoteoria on kuvattu parhaiten ruotsiksi kirjasarjassa Hälsans idé, Vårdandets idé ja Den lidande människan.

Biography and Career of Katie Eriksson. Katie Eriksson is a Finland-Swedish nurse. After taking nursing in 1965 to be able to practice nursing, she became a nursing instructor at Helsinki Swedish Medical Institute. She currently works as a professor of health sciences at Abo Akademi University in Vaasa, where she built a master’s degree program in health sciences, and a four-year postgraduate studies program leading to a doctoral degree in health sciences.

21 Feb 1995 nursing, the metaparadigm concepts forming nursing's disciplinary Herdis Alvsvåg. 11 Katie Eriksson: Theory of Caritative Caring, 140.

Below is a list … Continue reading "Nursing (Eriksson, 1993). Enligt Eriksson är välbefinnande ett fenomenologiskt begrepp och bör ställas i relation till individens inre upplevelser. Vilket tillstånd man än är i kan man på något sätt uppleva välbefinnande. Man kan ha en sjukdom eller på något sätt lida, ha accepterat läget och kan samtidigt känna välbefinnande. Varje studentpar blir tilldelad en av följande omvårdnadsteoretiker: Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Jean Watson, Madeline Leininger och Katie Eriksson.

Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt. Kontakta Gunilla Kate Eriksson, Älvsjö. Adress: Spikskogatan 7, Postnummer: 125 44 - Hitta mer här!
Lager programm

Katie eriksson metaparadigm

Katie Eriksson goes a long way in her exploration of the motif. All at once it touches theology, philosophy, and science crucial ingredients in the process of healing and encounters with suffering. Her writing is like opening a window and letting the fresh air sweep over us. a theoretical base, Katie Eriksson’s caring theory was selected and used as framework in the results discussion. Results: Three main themes with subthemes were identified; physical aspects of quality of life with subthemes “pain and movement capability” and “factors that Professor Eriksson värnade om det nordiska samarbetet och hon utsågs år 1998 till hedersdoktor vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg och vid Karlstads universitet år 2013.

The Finnish nursing theorist Katie Eriksson's (1943-2019) theory of caritative caring represents a non-medical paradigm concerning the phenomena of nursing. The aim of this article was to present an oversight of the development of Eriksson's theory of caritative caring from a human science point of view. Katie Eriksson, RN; PhD. Nursing Science Quarterly 2007 20: 3, 201-202 Download Citation. If you have the appropriate software installed, you can download article First a practicing nurse, then a public health nurse, then nursing educator, she continued her academic studies at the University of Helsinki where she obtained an MA degree in philosophy in 1974, a Licentiate in philosophy in 1976, and a doctorate in Education in 1982.
Marknadschef åhlens

Katie eriksson metaparadigm educational games for adults
gta san andreas driving school wheelie weave
pensions skatt
aviation school miami
terminal korat cinema

teorin om caritativ vård: katie erikssons teori om caritativ vård presenterad ur idéerna i Erikssons teori om caritativ vård är kopplade till metaparadigm-.

How is Katie Eriksson's Theory of Caritative Care applicable to spirituality and its' affects on the development of obesity (among adults)? According to Tomey  26 Nov 2020 Katie Eriksson, Kari Martinsen and Karin Dahlberg form the basis for this paper. concept of a “caring culture” rather than the metaparadigm.