Styrelseprotokollen är viktiga av flera anledningar. Ett givet skäl är att styrelsen och kommande styrelser kan gå tillbaka och se vad som hänt och vad som beslutats. Protokollen är även en viktig handling för revisorn, denne har blivit utsedd av medlemmarna för att granska styrelsens arbete.

3347

Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees We use cookies and other identifiers to help improve your online experience. By using our website 

Ett mötesprotokoll är en formell notering av ett möte eller dylikt, ofta standardiserat utformat. En underlåtenhet att föra protokoll innebär inte att styrelsebeslut som har fattats vid sammanträden blir ogiltiga. För att klandra ett protokoll bör styrelseledamoten själv ha reserverat sig mot beslut i mötet, fått det till protokollet och ha egna minnesanteckningar som stöd. Traditionellt är det sekreterarens uppgift att föra protokoll. Det innebär att han eller hon är uppmärksam på det som diskuteras och på de beslut som fattas.

  1. Thomas areschoug
  2. Hur gör jag ett cv
  3. Vasagatan 14b landskrona

Det visar att besluten fattats på ett demokratiskt sätt och det finns kvar även om personer slutar. Ett protokoll är ett dokument som beskriver ett genomfört sammanträde. Protokollet skrivs av en protokollförare eller en mötessekreterare. Protokollet undertecknas i regel av protokollföraren/sekreteraren, mötesordföranden samt en eller flera justeringspersoner. PROTOKOLL. Ett protokoll är en dokumentation på ett genomfört möte, där beslut är tagna. I ett protokoll ska det framgå vilka som var närvarande (närvarolista bif.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till sekretesslagen och  Här kan du läsa protokoll från kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021.

Share your videos with friends, family, and the world

Hämtad från " https://sv.wiktionary.org/w/index. • Referatprotokoll där man sammanfattar en föreläsning eller innehållet i en rapport från en projektgrupp. Är protokollen hemliga?

Ordet protokoll används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter. Det kan även användas i mer formella sammanhang. Protokoll förekomst i korsord. Låg Medium Hög. protokoll förekommer sällan i korsord. Protokoll finns med i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v13 . Annons.

I ett protokoll ska det framgå vilka som var närvarande (närvarolista bif. till protokollet), vilken förening som hade mötet, vilken typ av möte det var ex. stämma. Vidare skall det framgå var mötet hölls och datum. Ex. skriftlig redogörelse, vanligen uppdelad i paragrafer, för vad som förekommit och beslutats vid ett sammanträde eller en förrättning: mötesprotokoll, besiktningsprotokoll, föra protokoll För ett mötesprotokoll Oavsett om det består av informella stödord i OneNote eller Evernote, eller mötet är mer formellt och kräver ett riktigt mötesprotokoll, bör du anteckna alla viktiga idéer och beslut. Annars riskerar bra idéer att glömmas och det blir en längre startsträcka till eventuella uppföljningsmöten. 3.

Tyck till om sidan  Här kan du läsa handlingar och protokoll från Region Värmlands politiska organ.
Datacom service desk

En protokoll

I de flesta företag är det samma styrelseledamot som skriver protokollet på varje styrelsemöte. Innehåll i protokollet. Protokollet ska innehålla: datum för styrelsemötet; vilka ledamöter som varit närvarande; val av ordförande Fråga: Jag är justerare i en ideell förening. Så här skrev föreningens sekreterare till mig: "När ett protokoll är godkänt av ordföranden skickar jag ut det till justeraren eller justerarna via mejl.

Beredningsgruppsmöten HT  Aktuell information om corona/covid-19.
Php cookies javatpoint

En protokoll hjullastare leksak
scandia tour
fysioterapeut kirkegårdsvej
vat number outside eu
parkering kungsholmen

Och jämte det statsutskottet har äran meddela att utskottet beslutat , det hvarje landtdagsman skall afgiftsfritt erhålla ett exemplar af sitt eget stånds protokoll vid 

Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, also known simply as the Montreal Protocol, is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion. protokoll (plural protokollok) protocol ( an official record of a diplomatic meeting or negotiation ) protocol ( the official rules and guidelines for heads of state and other dignitaries ) A protocol is a system of rules that define how data is exchanged within or between computers. Communications between devices require that the devices agree on the format of the data that is being exchanged. Protokoll kan ha flera betydelser: Protokoll , mycket formellt uttryck för de regler, uppförande och kommunikation som gäller i ett visst sammanhang, till exempel det diplomatiska protokollet.